Sådan fungerer mobilsvar

Læsetid: 10 minutter

Mobilsvar er en praktisk telefonsvarer som følger med i dit Teams-mobiltelefonabonnement. Med den  kan du modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Mobilsvar kan bruges i Danmark og i udlandet.

For at kunne aflytte dine beskeder på mobilsvar, skal du bruge det voicemail-nummer, som står på den ordrebekræftelse, som du har fået i forbindelse med oprettelse af abonnementet.

TIP: På de fleste mobiltelefoner er det muligt at lave en genvejstast, så du med et tryk på en enkelt tast kan aflytte din mobilsvar. Se i mobiltelefonens brugervejledning, hvordan man gør. Voicemail-nummeret kan også gemmes i mobiltelefonens telefonbog (skriv +45 foran nummeret, så du kan bruge det fra udlandet).

Mobilsvar indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menustruktur vises senere):

 

  1. Aflyt   3. Indstillinger
  #: Ring tilbage   1: Vælg sprog
  1: Lyt igen   2: Vælg afspilningsmåde af nye beskeder
  2: Slet   3: Rækkefølge for afspilning af nye beskeder
  3: Gem   4. Vælg notifikation
  4: Beskedinformation         1. Slå sms til og fra
  5: Afsenderinformation på SMS   5. Ændre pinkode
  2. Velkomster         1: Ændre pinkode
  1: Indtal personlig velkomst         2: Opsætning af tvungen pinkode ved alle kald
  2: Indtal international velkomst   6: Hvem har ringet?
  3: Indtal midlertidig velkomst         1: Slå "Hvem har ringet?" til og fra
  4: Indtal navn  
  5: Indtal velkomst udenfor dagtimerne (Mandag-søndag 8-16. Ugedag kan ikke indstilles. Tidsrum kan indstilles).  

 

Mobilnettet er indstillet til automatisk at sende et opkald videre til mobilsvar, hvis opkaldet ikke svares, mobiltelefonen er slukket/uden for dækning eller optaget. Du kan dog til enhver tid ændre denne viderestilling, og kan også viderestille mobilen til et hvilket som helst dansk telefonnummer (dog ikke 80- og 90-numre samt særtjenester).

1. Sådan sætter du mobilsvar op

Voicemail indeholder en række funktioner, der gør det muligt for dig at tilpasse funktionaliteten til de aktuelle behov.

1: Aflyt
#: Ringe tilbage
1: Lyt igen
2: Slet
3: Gem
4: Beskedinformation
5: Afsender information på SMS

2: Velkomster
1: Indtal personlig velkomst
2: Indtal international velkomst
3: Indtal midlertidig velkomst
4: Indtal navn
5: Indtal velkomst udenfor dagtimerne (mandag-søndag 8-16. Ugedag kan ikke indstilles. Tidsrum kan indstilles.)

3: Indstillinger
1: Vælg sprog

2: Vælg afspilningsmåde af nye beskeder

3: Rækkefølge for afspilning af nye besk

4: Vælge notifikation
        1: Slå sms til og fra

5: Ændre pinkode
        1: Ændre pinkode
        2: Opsætning af tvungen pinkode ved alle opkald

6: Hvem har ringet?
        1: Slå "Hvem har ringet?" til og fra

Første gang du tager mobilsvar i brug, vil du blive mødt af en introduktion til mobilsvars muligheder. Det vil ikke være muligt at benytte mobilsvar, før du har lavet en pinkode, som du selv bestemmer, dog med følgende begrænsninger:

Den pinkode du vælger, skal være på minimum 4 og maksimum 10 cifre og må ikke indeholde fortløbende sekvenser (1234, 2345, 456789, etc.), ens numre (1111, 222222,555555, etc.). Den må heller ikke bestå af de sidste 4 cifre i dit telefonnummer.

Den valgte pinkode skal også bruges, hvis du vil aflytte din mobilsvar fra en anden telefon eller fra udlandet hvis A-nummeret (dit nummer) ikke overføres.

2. Sådan byder du velkommen på mobilsvar

Mobilsvar indeholder adskillige muligheder for at indtale en velkomst, så de der viderestilles til mobilsvar, er sikre på, at det er den rigtige persons Voicemail, de lægger en besked på. Du kan indtale dit navn eller din helt personlige velkomst.

Som standard læser mobilsvar-systemet den følgende velkomst for vedkommende, der ringer til Voicemail: ”Velkommen til Voicemail. Læg en besked efter tonen”.

Indtal dit navn (Velkomsthilsen nr. 4)

Hvis du vil sikre dig, at den, der ringer til mobilsvar, ved, hvem han/hun har ringet til, kan du indtale dit navn, som vil indgå i systemvelkomsten "Dette er Voicemail tilhørende <Navn>. Indtal din besked efter tonen.".

For at indtale dit navn gør du sådan her:

 1. Ring op til dit mobilsvarnummer
 2. Tast 2 i mobilsvar-menuen
 3. Tast 4 for at vælge navn
 4. Indtal dit navn og afslut med #
 5. Dit navn er nu gemt

Indtal en velkomsthilsen 

Det er altid en god ide at indtale en eller flere personlige velkomsthilsner, så den, der ringer til mobilsvar, ved, hvem de har ringet til. Der er fire forskellige velkomsthilsner til rådighed:

 • Velkomsthilsen nr. 1 er din personlige velkomsthilsen, som gælder i dagtimerne: Mandag - søndag mellem 08 og 16. Hvis der kun indtales en velkomsthilsen for dagtimerne, vil den gælde døgnet rundt.
 • Velkomsthilsen nr. 2 er den internationale velkomsthilsen. Voicemail genkender udenlandske numre, så her kan der indtales en velkomsthilsen på det sprog, du ønsker. 
 • Velkomsthilsen nr. 3 er den midlertidige velkomst, en velkomsthilsen, som kan bruges i forbindelse med eksempelvis ferie eller lignende.
 • Velkomsthilsen nr. 5 er din velkomsthilsen uden for dagstimerne. Mandag – søndag mellem 16- 08. 

Hvis der kun indtales en velkomsthilsen udenfor dagtimerne, vil den kun gælde i dette tidsrum. Såfremt der ikke er indtalt en personlig velkomsthilsen, vil der i tidsrummet 08-16 være en systemvelkomst ("Velkommen til Voicemail. Indtal din besked efter tonen"). 

Sådan indspilles de 4 forskellige velkomsthilsener: 

mceclip5.png

Når der ringes til et nummer, der er optaget tilføjes beskeden ”Nummeret, du ringer til, er optaget”, inden den indtalte velkomst afspilles. 

Vælg dit foretrukne sprog 

Du kan vælge mellem fem forskellige sprog til mobilsvar-menuen: dansk, engelsk, norsk, svensk og finsk. Se hvordan du indstiller sprog i menu-oversigten. 

Automatisk afspilning af beskeder 

Du kan indstille mobilsvar til automatisk at afspille indtalte beskeder, når der ringes op til mobilsvar. Se hvordan i menuoversigten. 

Rækkefølge for afspilning af beskeder 

Du kan selv bestemme, i hvilken rækkefølge dine beskeder skal afspilles, dvs om det skal være de ældste eller de nyeste beskeder, som afspilles først. Se hvordan i menuoversigten. 

Få en SMS, når der er voicemail-beskeder 

Mobilsvar informerer dig, om at der er en besked ved at sende en sms til dig. I beskeden står dit mobilsvar-nummer. Denne service er aktiveret som default, men kan deaktiveres via menupunktet Indstillinger. Se hvordan i menuoversigten. Bemærk dog, at så bliver du ikke notificeret, når der er indtalt en ny besked. 

3. Sådan bruger du mobilsvar-funktionerne 

Efter opsætningen af mobilsvarer du klar til at tage den i brug. 

 Aflyt mobilsvar-beskeder med mobiltelefonen 

Du ringer op til din mobilsvar, hvorefter den nyeste besked automatisk afspilles (dette kan til- eller fravælges under indstillinger). Herefter skal du taste 2 for at slette eller 3 for at gemme og komme til den næste besked. 

 Hvis du vil ringe tilbage til den, der har lagt beskeden, kan du efter at have aflyttet beskeden blot taste #. Ring tilbage kan kun benyttes fra egen telefon. 

Hvis du, efter at have aflyttet en indtalt besked, taster 4, bliver afsenderinformation oplæst. Hvis du taster 5, bliver der sendt en sms med nummeret på den, der har lagt en besked. 

Aflyt mobilsvar-beskeder fra en anden telefon 

Du har mulighed for at aflytte, slette og gemme beskeder på din mobilsvar fra en anden telefon. Det kræver dog, at du indtaster din pinkode.

Der er tre måder at gøre det på, alt efter, hvor du ringer fra:

Hvis mobilsvarnummeret er forskelligt fra mobilsvarnummeret på den telefon, som du benytter

 1. Ring op til din mobilsvar (husk +45 fra udland)
 2. Tast dit mobilnummer og afslut med #
 3. Du hører din personlige velkomsthilsen. Vent cirka 2 sek.
 4. Tast # din pinkode og afslut med #
 5. Mobilsvar vil nu afspille dine Beskeder

Hvis mobilsvarnummeret er identisk med voicemail-nummeret på den telefon, som du benytter

 1. Ring op til dit eget telefonnummer (husk +45 fra udland)
 2. Når velkomsthilsen starter: Tast # din pinkode #
 3. Mobilsvar vil nu afspille dine beskeder

Two stage*

 • Ring op til din mobilsvar (husk +45 fra udland)
 • Tast dit mobilnummer og afslut med #
 • Tast din pinkode efterfulgt af #
 • Mobilsvar vil nu afspille dine beskeder

* Benyttes når der ringes fra andet A- nummer eller det ikke er muligt at komme i kontakt med egen voicemail ved almindelig tilgang. Herved opnås der direkte adgang til Voicemail. 

Aflytning af beskeder fra udlandet 

Du kan anvende din mobilsvar i alle de lande, som TDC har indgået en roaming-aftale med. Det er samme nummer, der bruges til mobilsvar (husk +45 ved aflytning fra udlandet). 

Generelle funktioner ved aflytning af beskeder 

Under og efter aflytningen af beskederne har du følgende muligheder: 

 • Tast 1. Lytte til beskeden igen
 • Tast 2. Slette beskeden
 • Tast 3. Gemme beskeden
 • Tast #. Ringe op til den, der har lagt en besked
 • Tast 4. Få tidspunkt for besked og afsenderinfo
 • Tast 5. Få tilsendt en sms med nummeret på den, der har lagt beskeden

Derudover kan man gå tilbage til den forrige menu ved at taste * og få mobilsvar-hjælp ved at taste 0.

Automatisk sletning af beskeder 

Beskeder, der ikke er aflyttet, bliver automatisk slettet efter 30 dage. Beskederne som gemmes, bliver gemt i op til 10 dage, hvorefter de automatisk bliver slettet. Du kan inden for de 10 dage gemme beskeden endnu engang, hvorefter den gemmes i yderligere 10 dage.

Kapacitet i mobilsvar

I mobilsvar er den følgende kapacitet defineret for hver boks: 

 • Maksimum antal beskeder: 25
 • Minimum længde på beskeder: 3 sekunder 
 • Maximum længde på beskeder: 240 sekunder 
 • Minimum længde på velkomster: 3 sekunder 
 • Maximum længde på velkomster: 45 sekunder 
 • Nye beskeder gemmes i: 30 dage 
 • Gamle beskeder gemmes i: 10 dage 
 • Maximum længde på voice signatur 120 sekunder 

Hvordan kan jeg se, hvem der har ringet? 

Du får besked om opkald til mobilsvar, selvom der ikke er lagt besked – for eksempel hvis du bliver ringet op, mens du er i gang med en samtale.

Personen, der ringer til dig vil få besked om, at du er optaget, men at han/hun kan lægge en besked. Hvis der ikke lægges besked, vil du modtage en sms fra mobilsvar om, at dette telefonnummer har ringet samt tidspunktet. Det fungerer dog ikke ved hemmeligt nummer.

Du kan afmelde denne service under menuen ”Indstillinger på din Voicemail”.

4. Sådan bruger du mobilsvar i udlandet 

Før udlandsrejser er det altid en god ide at tjekke mobildækningen og priserne på sin destination. Hvis du ønsker at aflytte din mobilsvar i udlandet (og der ikke er A-nummer overførsel fra det pågældende netværk), skal du indtaste din pinkode til mobilsvar.

Når du er i udlandet, er det dig, der betaler for samtalerne fra Danmark. Det gælder både, når opkaldet besvares med det samme, og når det ikke besvares og derfor sendes tilbage til mobilsvar-nummeret i Danmark.

Har du for eksempel mobiltelefonen tændt, men ikke besvarer et opkald, betales der først for opkaldet fra Danmark til opholdsstedet i udlandet - og derefter for at opkaldet stilles videre til mobilsvar i Danmark. Det vil sige, at der faktisk betales to gange for, at der bliver lagt en besked. 

For at undgå dobbeltbetalingen for brug af mobilsvar i udlandet kan du bruge viderestillingsfunktionen og stille alle opkald direkte videre til din mobilsvar. Det gøres ved at slå ”ubetinget viderestilling” til. Du skal være opmærksom på, at ingen kan ringe direkte til mobiltelefonen hjemmefra. Til gengæld får du en sms om, at der er lagt en besked på mobilsvar.

Sådan slås ubetinget viderestilling til og fra: 

 • Aktiver: *21* efterfulgt af det nummer, der skal viderestilles til. Afslut med # ”løft rør”
 • Deaktiver: ##21# ”løft rør” 

Ved hjemkomst til Danmark skal man uden fast viderestilling til mobilsvar slukke og tænde sin mobiltelefon, så den igen bliver registreret hos TDC's danske netværk. Tjek, at der står TDC i mobiltelefonens display. Hvis dette ikke sker, betales udlandspris næste gang, der ringes til mobilen.

5. Hovedmenuen i mobilsvar

mceclip2.png

 

 

Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 2 fandt dette nyttigt
Fortæl os hvorfor


Udfyld venligst formularen med en gyldig e-mail og feedback til artiklen.

Kommentarer