Fejlsøgning på kalenderproblemer i SkyApp

Manglende kalenderknap under kontakter

Hvis du ikke kan trykke på kalenderknappen, når du er inde på en bruger, kan det skyldes et par forskellige ting.

En fejl i SkyApp til iPhone

Der er desværre en fejl i SkyApp til iPhone, som gør, at den kan ende i en tilstand, hvor man aldrig vil kunne komme til at trykke på denne knap. Den eneste kendte løsning er, at afinstallere SkyApp helt, og installere den igen fra App Store. Så prøv at gøre dette først, hvis du er iPhone-bruger.

Det er ikke nok at lave en nulstilling af SkyApp.

Manglende Exchange-opsætning for jeres kunde

SkyApp-backend'en skal være sat op til at kunne slå jeres brugeres kalender op på jeres Exchange-server. Hvis ikke denne opsætning er foretaget, vil det ikke være muligt at trykke på kalenderknappen. Denne opsætning er desværre ikke tilgængelig i vores selvbetjening, så opret en supportsag, hvis I er ramt af dette problem.

Fejlbesked ved forsøg på at se andres kalender

Hvis du kan se din egen kalender i SkyApp, men får en fejl, når du forsøger at se andres kalendere, skyldes det ofte mangel på rettigheder i Exchange. Den anden bruger skal give lov til, at du kan se vedkommendes kalender.

Tilladelserne sætter man (lidt afhængig af Outlook-version) ved at klikke på Kalendertilladelser i fanebladet Hjem.

Under tilladelser kan du for hver bruger give følgende tilladelser (navne kan variere lidt, afhængig af hvilken Outlook der benyttes):

  • Kun tilgængelighed
  • Begrænsede oplysninger
  • Alle oplysninger
  • Redaktør
  • Stedfortræder

SkyApp kræver en af de tre sidste for at virke. Både "Redaktør" og "Stedfortræder" giver modparten mulighed for at ændre i din kalender. "Alle oplysninger" er dermed den eneste rolle, der vil virke for SkyApp, hvor modparten kun har mulighed for at læse. Den giver så adgang til at læse alle detaljer - på nær private aftaler, selvfølgelig.

Kalenderrettigheder - Uddybende forklaring

Det kan virke underligt, at SkyApp ikke virker med "Kun tilgængelighed" eller "Begrænsede oplysninger", så derfor kommer her en mere uddybende forklaring.

Exchange tilbyder kalenderinformationer gennem to forskellige systemer:

  1. Et reelt kalendersystem, som tilbyder fulde kalenderfunktionaliteter, inklusiv oprettelse og ændring af aftaler, møder mv.
  2. Et Ledig/Optaget-system, som udelukkende er tiltænkt at fortælle om en bruger er tilgængelig på et bestemt tidspunkt, eventuelt med meget begrænsede oplysninger om hvorfor.

For at kunne slå en anden bruger op i Ledig/Optaget-systemet kræves som minimum, at den anden bruger har givet "Kun tilgængelighed"-tilladelsen. Opslag i kalendersystemet kræver derimod som minimum "Alle oplysninger".

Ledig/Optaget-systemet understøtter desværre ikke al den funktionalitet som SkyApp gør brug af, og vi har derfor valgt at benyttet det fulde kalendersystem i SkyApp. Dette betyder desværre, at kalenderdelingsfunktionen altså kræver, at I har givet hinanden "Alle oplysninger"-tilladelsen.

Der vil måske være nogen, der undrer sig over, at det så virker i Outlook, hvor man godt kan se en andens kalender, selvom man kun har "Kun tilgængelighed" eller "Begrænsede oplysninger". Men det skyldes, at Outlook har understøttelse for at benytte begge systemer.

Så hvis der ikke er rettigheder til tilgå en andens personkalender gennem kalendersystemet, prøver den at stykke en kalender sammen ud af de informationer, den kan få fra Ledig/Optaget-systemet i Exchange, med de begrænsninger dette nu giver. Det samme kunne vi naturligvis også gøre i SkyApp, men på nuværende tidspunkt er det ikke understøttet.

Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Fortæl os hvorfor


Udfyld venligst formularen med en gyldig e-mail og feedback til artiklen.

Kommentarer